عکس نوشته

هی مشتی
امروز شنبه 26 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

جایزه

 

هی مشتی


" #M_7 " ☝️😔
هِـــــــــــــــــــےِ مَشْتِـــــــــــــــــــــے چِِــــــــــــیِِ شـــــُدِهِ چـــــــــــــِرا پَلَشــــــــــْتِِــــــــــــــــــے ِ ِ ِ ِ

تُوُهــــــــــــَمْ دِِیـــــــــــــــِِدِِیِِِ اَزَ اِیِـــــــــــنِ رِفِاقَــــــــتَاَیِ کَشْکِـــــــــــــــــــــــــــــــےِ
اَزْ اِیــــــــــــــِنْ رِفِاِقِتــــــــــِاِیِیِ کِهِ هیـــــــــــــچـــی تَشــــــْنْیِ. هــــــــــــــــــــــــه

رِوالِ زِنْدِگِـــــــــــیِتْ تــــــــــــوٌیِ یِهِ جــــــــــادّهِ هَشْتـــــــــــــــــِے
فِکــــــــــــــــْرْ مِیِکِنُـــــــــــــــــیِ بِهِ یـــــــــــــــــِهِ «باٍرٍبٍیٍ» مَشْتِــــــــــــــےِِ بِِِاِِبِِِاِِ بِِیِِِِِخِِِِـــِِـِِِـِِــــِِـِِِـِِِِـِِِِِِْـِِِِْـِِِْـِِْـِْـْیال
بٍیٍخـــــــــــــــــــــــٍیٍاٍلٍ اٍیـــــــــــــــٍنٍْ دٌنْیـــــــــــــْایِ پِْـــــــْـْـْرْیْـْـْـْـْـــــودِ پـَــــشْْمِِـــــــــــــــےِ. ●هــــــــــــــے★ ٰ
✌هـــــــــــــــHeHــــــــــــــــــه✌


cafe night✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵

دسته بندي:

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد